Ang Tertiary Education Subsidy (TES) ay isang grant-in-aid program ng gobyerno upang suportahan ang halaga o bahagi ng gastusin ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral sa kolehiyo.

For more information visit the official UNIFAST page: https://unifast.gov.ph/

[gview file=”https://ched.gov.ph/wp-content/uploads/Call-for-TES-Aug-19-2020.pdf”]