Para sa mga estudyanteng nakatira o nag-aaral sa NCR at sa mga LGU na nagdeklara ng suspensiyon ng klase o naka-community quarantine mula 15 Marso hanngang 14 Abril 2020